top of page

Om Gründerprisen

Gründerprisen Østfold Akershus ble etablert av SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus i 2020 for å fremme lokal innovasjon, entreprenørskap og jobbskapning i gamle Østfold og søndre deler av Akershus. Prisen er et samarbeid mellom flere sentrale kompetansemiljøer i regionen, og deles ut til en lokal aktør én gang i året i henhold til søknadskriteriene.

Logo SpareBank 1 Østfold Akershus.png

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus er en stor eier i SpareBank 1 Østfold Akershus. Gavevirksomheten er en viktig del av hvordan banken og stiftelsen utøver sitt samfunnsengasjement og bidrar til bærekraftig utvikling i regionen. Gjennom bankens forretningsmodell, gis det utbytte til eierne som øremerkes allmennyttige formål og gode prosjekter. Dette gis tilbake til lokalsamfunnene gjennom gavevirksomheten i de områdene hvor kapitalen er bygget opp.

APB1_stiftelsen_hvit.png

I år vil Gründerprisen deles ut på SIN network 22. september på SPIN – Sarpsborg Innovasjon.

VI GRATULERER QUARRY SCAN SOM VINNERE AV GRÜNDERPRISEN 2023!

GP23_logo_hvit.png
Grunderprisen vinner 2023.jpg

Juryen nevner blant annet dette i sin avgjørelse:

«Deres tjenester bidrar til at Europa kan bli selvforsynt av viktige metaller, og dermed er de en viktig bidragsyter i det grønne skiftet.Selskapet har de rette forutsetninger som skal til for å skalere videre. De planlegger å ha tosifret antall ansatte lokalt innen de neste fem årene».

Hold deg oppdatert for neste års Gründerpris!

1. premie

 500.000 kroner

Gründerprisen er et initiativ fra SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og SpareBank 1 Østfold Akershus

SØKNADSFRIST 6. SEPTEMBER 2023

Om Grundeprisen

Kriterier

Kriterier
  • Etablert aksjeselskap med forretningsadresse i - Østfold eller Akershus Syd (Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby eller Ås

  • Potensial for lokal jobbskaping og vekst

  • Dokumentert marked og kundegrunnlag

  • Skalérbar forretningsmodell

  • Har betalende kunder, patent eller annen form for markedsaksept

  • Velfungerende team og relevant kompetanse

  • En god beskrivelse av hvordan prisen vil utgjøre en forskjell i virksomhetens videre utvikling

  • Virksomheten har en målbar og positiv effekt på bærekraft

Juryen

Susanne Folkvang .jpg

Susanne
Folkvang

SpareBank 1
Østfold Akershus

Kåre Sekkesæter.jpg

Kåre
Sekkesæter

Bag'In

Lorenzo.jpg

Lorenzo
Ruscelli

Smart Innovation Norway

portrett.jpg

Olav
Moe

Innovasjon Norge

Andre Thysted 2.jpg

André
Thysted

Mosseregionens Næringsutvikling

jorgen-schroder-aanonsen.jpg

Jørgen Schrøder
Anonsen

Blender Collective

Juryen

Samarbeidspartnere

SIN_logo_org_NY.png
IN.png
Blender+logo.png
MNU.png
bottom of page