Om Gründerprisen

Gründerprisen Østfold Akershus ble etablert av SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus i 2020 for å fremme lokal innovasjon, entreprenørskap og jobbskapning i gamle Østfold og søndre deler av Akershus. Prisen er et samarbeid mellom flere sentrale kompetansemiljøer i regionen, og deles ut til en lokal aktør én gang i året i henhold til søknadskriteriene.

 

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus er en stor eier i SpareBank 1 Østfold Akershus. Gavevirksomheten er en viktig del av hvordan banken og stiftelsen utøver sitt samfunnsengasjement og bidrar til bærekraftig utvikling i regionen. Gjennom bankens forretningsmodell, gis det utbytte til eierne som øremerkes allmennyttige formål og gode prosjekter. Dette gis tilbake til lokalsamfunnene gjennom gavevirksomheten i de områdene hvor kapitalen er bygget opp. For SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus er dette; Akershus syd, Indre Østfold, Fredrikstad/Hvaler og Mosseregionen.

Logo SpareBank 1 Østfold Akershus.png
APB1_stiftelsen_hvit.png

1. premie

 500.000 kroner

Vi ønsker å bidra til innovasjon, entreprenørskap og jobbskaping i regionen, og er på jakt etter de beste gründerne i Østfold/Follo.

Vi ser etter deg som allerede har etablert et AS. Som har et konsept som er skalerbart, og som har potensiale til å skape flere bærekraftige arbeidsplasser i regionen vår.

GP2021_hvit.png

Gründerprisen er et initiativ fra SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og SpareBank 1 Østfold Akershus

Søknadsfrist er 1. november 2021

 

Kriterier

 
  • Dokumentert marked og kundegrunnlag

  • Potensial for lokal jobbskaping

  • Skalerbar forretningsmodell

  • Søker må ha hatt suksess (holder ikke med god forretningsplan)

  • Velfungerende team og nødvendig kompetanse

  • Prisen vil utgjøre en forskjell i virksomhetens videreutvikling

  • Beskrive hvordan midlene skal brukes

Juryen

Mona
Magnussen

Sparebank1
Østfold Akershus

Simen Hesleskaug

Østfold Follo Nyskapingsfond

Lorenzo
Ruscelli

Smart Innovation Norway

Kristin Willoch
Haugen

Innovasjon Norge

Yngvar
Trandem

Mosseregionens Næringsutvikling

Jørgen Schrøder
Anonsen

Blender Collective

 

Samarbeidspartnere

SIN_logo_org_NY.png
IN.png
Blender+logo.png
MNU.png