top of page

Om Gründerprisen

Gründerprisen Østfold Akershus ble etablert av SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus i 2020 for å fremme lokal innovasjon, entreprenørskap og jobbskapning i gamle Østfold og søndre deler av Akershus. Prisen er et samarbeid mellom flere sentrale kompetansemiljøer i regionen, og deles ut til en lokal aktør én gang i året i henhold til søknadskriteriene.

Logo SpareBank 1 Østfold Akershus.png

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus er en stor eier i SpareBank 1 Østfold Akershus. Gavevirksomheten er en viktig del av hvordan banken og stiftelsen utøver sitt samfunnsengasjement og bidrar til bærekraftig utvikling i regionen. Gjennom bankens forretningsmodell, gis det utbytte til eierne som øremerkes allmennyttige formål og gode prosjekter. Dette gis tilbake til lokalsamfunnene gjennom gavevirksomheten i de områdene hvor kapitalen er bygget opp.

APB1_stiftelsen_hvit.png
GP24_logo_hvit.png

Vi gratulerer Greenerway som vinner av årets Gründerpris 2024!

DSC_0031.jpg

JURYENS BEGRUNNELSE:
Vinneren er et selskap som på kort tid har utmerket seg som en konkurransedyktig aktør innen markedet for solenergi, batterilagring og energistyring, og de møter det økende behovet for energioptimalisering i industrien og det grønne skiftet.

Ved å etablere hovedkontor i Fredrikstad og bidra til lokale arbeidsplasser, har selskapet vist et sterkt engasjement for regional utvikling.

Selskapet har en skalerbar og bærekraftig forretningsmodell som kombinerer fysiske produkter med avanserte software-løsninger.

Juryen har full tillit til at de vil bruke prisen på 500.000 kroner til videre vekst i vår region.

1. premie

 500.000 kroner

Gründerprisen er et initiativ fra SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og SpareBank 1 Østfold Akershus

Om Grundeprisen

Kriterier

Kriterier
  • Etablert aksjeselskap med forretningsadresse i - Østfold eller Akershus Syd (Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby eller Ås

  • Potensial for lokal jobbskaping og vekst

  • Dokumentert marked og kundegrunnlag

  • Skalérbar forretningsmodell

  • Har betalende kunder, patent eller annen form for markedsaksept

  • Velfungerende team og relevant kompetanse

  • En god beskrivelse av hvordan prisen vil utgjøre en forskjell i virksomhetens videre utvikling

  • Virksomheten har en målbar og positiv effekt på bærekraft

Juryen

Maritha Hellem_edited.jpg

Maritha
Hellem

SpareBank 1
Østfold Akershus

Nils Sanne.png

Nils
Sanne

NMBU

mikael_melitshenko.png

Michael
Melitshenko

Smart Innovation Norway

Andre Thysted 2.jpg

André
Tandberg

Mosseregionens Næringsutvikling

portrett.jpg

Olav
Moe

Innovasjon Norge

Juryen

Samarbeidspartnere

SIN_logo_org_NY.png
IN.png
NMBU_300.jpg
MNU.png
bottom of page